I GT Riv & Betong ønsker vi å gi folk en plass i arbeidslivet, spesielt de som ellers har vanskeligheter med å komme i arbeid på grunn av for eksempel rus, en kriminell fortid, sosial angst m.v. Vi driver i byggebransjen, og jobber for å føre sosialentreprenørskapsånden videre

Ring Oss