Vi er tidligere ansatte i Monsterbedriften som ønsker å fylle tomrommet Monsterbedriften forlot seg her i Gjøvikområdet. Vi driver i byggebransjen, og jobber  for å føre sosialentreprenørskapsånden videre. GT Riv & Betong AS, som vi nå heter, ønsker å gi folk som ellers har hatt vanskeligheter med å komme i arbeid av diverse grunner (f.eks. langtids ledig, rus, soning, sosial angst o.l), arbeidspraksis og erfaring. I løpet av 2017 har vi samarbeidet med barnevernsinstitusjoner og kriminalomsorgen i lokalmiljøet, hvor vi har tilbudt arbeidspraksis til ungdommer i institusjon og domfelte som er under soning. Vi utfører alle typer oppdrag, og har tett samarbeid med både store og små entreprenører her i nærområdet. Vi utfører også arbeid for privatpersoner. Vi blir ofte med på dugnader, og har også et ønske om å hjelpe folk som ønsker noe gjort i hjemmet eller på eiendommen, som de av ulike årsaker ikke kan utføre selv.

Ring Oss