• Lena-Valle Videregående skole – Totalsanering av verneverdig bygg.
  • Maihaugen – Arkivflytting, betongsaging og diverse.
  • Urbane Totninger– Rigging av telt, scene og showsal.
  • Sjusjøen – Fjellheimen – Betongarbeid, betongsliping og kjerneboring.
  • Hunton– Armering av gulv og betongarbeid, betongsaging, forskalling, kjerneboring.
  • Moelvenhallen – Gulvisolering og bassengmontering,
  • Studenten – Fasadebygging og isolering.
  • Bakerihjørnet Moelven – Isolering, og forskallingsarbeid.
  • Frimurerlosjen – Male fasade.

Ring Oss