Vi utfører vanlig riving, i tillegg til riving som en del av rehabilitering av større bygg. Riving kan inngå som en del av første fase av et større rehabiliteringsprosjekt, og dette har vi god kompetanse på. Våre ansatte har også bred erfaring innen innvendig sanering av bygg, samt å jobbe under vanskelige omstendigheter og med verneverdige bygg.

Galleri

Ring Oss